December 8, 2023

“รูปแบบของการดำเนินชีวิต” ตามสัญญาก่อนสมรสที่ได้รับความนิยมขึ้นมาก

 

“รูปแบบของการดำเนินชีวิต” ตามสัญญาก่อนสมรสได้รับความนิยมขึ้นมาก เพราะรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่กำหนดตามสัญญาก่อนสมรสจะเป็นตัวกำหนดลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคู่สมรส รูปแบบอาจจะไม่กำหนดความรับผิดสำหรับการฝ่าฝืนข้อสัญญา แต่อาจกำหนดเป็นข้อตกลงลักษณะที่บอกวัตถุประสงค์ของสัญญาก่อนสมรส ส่วนรูปแบบข้อจำกัด มีบางตัวอย่างของการดำเนินการตามสัญญาก่อนสมรสรวมถึงการป้องกันการฉ้อโกงและที่เกี่ยวข้องกับการอบรมด้านศาสนาในอนาคตของลูกที่จะได้รับระหว่างสมรสกัน

บางคนเชื่อว่าการกำหนดรูปแบบการใช้ชีวิตเป็นประโยชน์ต่อชีวิตคู่ ข้อขัดแย้งตามที่สัญญาก่อนสมรสกำหนดสามารถช่วยให้คู่สมรสกำหนดเรื่องต่างๆไว้ล่วงหน้าว่าพวกเขาจะทำอะไรได้บ้างในการแต่งงาน อย่างไรก็ตามอาจมีข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจากสัญญาก่อนสมรสนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนักและเป็นส่วนเล็กๆที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตการแต่งงาน

รูปแบบของการกำหนดการใช้ชีวิตมีข้อโต้แย้งที่น่าสนใจและเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในอเมริกา สำหรับคู่สมรสที่ตัดสินใจแต่งงานในเมืองไทยนั้น ทนายความที่ร่างสัญญาก่อนสมรสต้องจัดการคดีหย่าร้างด้วยประสบการณ์จริงและด้วยความเข้าใจว่าสัญญาก่อนสมรสจะสามารถนำมาใช้กับสถานการณ์การหย่าด้วยโดยสามารถเอาร่างสัญญาก่อนสมรสที่อาจจะกำหนดรูปแบบการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องคุณสมบัติ ทรัพย์สินและการเงินที่จะจัดการได้ในระหว่างแต่งงานเลย

สำนักกฏหมาย

ชนินาฎ แอนด์ ลีดส์

ให้บริการที่ปรึกษา เรื่องการแต่งงานการหย่า รวมถึงการทำสัญญาก่อนสมรสระหว่างคู่สมรสทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

Speak Your Mind

*