July 25, 2024

ระยะเวลารอการหย่าสำหรับกฎหมายสหรัฐอเมริกา

บางรัฐในอเมริกามีการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรอการหย่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคู่รักที่มีลูก  กฎหมายสำหรับการรอระยะเวลาการหย่าในสหรัฐอเมริกามีข้อสังเกตว่าช่วงรอระยะเวลาการหย่าที่สั้นจะนำมาสู่อัตราการหย่าที่สูง

ร่างกฎหมายของรัฐระบุว่า “การหย่าร้างมีสาเหตุมาจากความยากจน, ความผิดพลาดของเด็กและเยาวชน, ทุนการศึกษาที่จะให้เด็กในรัฐนั้นๆที่น้อยลง และการลดลงของการหย่าร้างให้เหลือน้อยลงเป็นผลดี ซึ่งฝ่ายที่เห็นตรงข้ามกับร่างกฎหมายจะโต้เถียงว่าการรอเป็นระยะเวลานานจะทำให้ผู้ประสบเคราะห์ร้ายจากความรุนแรงของครอบครัวจะต้องทนทุกข์ทรมานเป็นเวลานานขึ้น ถึงแม้ว่าการหย่าจะไม่ได้เกิดจากความรุนแรงในครอบครัวทั้งหมดแต่ผู้ที่สนับสนุนร่างกฎหมายก็เชื่อว่าจะช่วยให้การแต่งงานคงอยู่ได้ต่อไปและการลดการหย่าจะช่วยประหยัดเงินที่รัฐวอชิงตันจะต้องเสียไป

สำนักกฏหมาย

ชนินาฎ แอนด์ ลีดส์

ให้บริการจดทะเบียนแต่งงาน จดทะเบียนหย่า สำหรับคู่รักชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

รัฐดาโกต้าทางตอนเหนือก็กำลังร่างกฎหมายลักษณะคล้ายของวอชิงตันแต่มีระยะเวลาการรอเพียง6เดือน ซึ่งกรณีวอชิงตันมีเวลา1ปี และรัฐดาโกต้าตอนเหนือจะมีทนายความให้คำปรึกษากับคู่รักก่อนการหย่าร้าง

คนสัญชาติอเมริกันนั้นถ้าแต่งงานที่ประเทศไทยก็สามารถที่จะหย่าที่ประเทศไทยได้ ถ้าคู่สมรสตกลงหย่า ตามการจดทะเบียนหย่าของไทยจะใช้เวลาเพียง 1 วันก็จะเสร็จสมบูรณ์สำหรับขั้นตอนการจัดการเอกสารที่จำเป็น

 

Speak Your Mind

*