July 25, 2024

การลักพาตัวเด็กไปสหรัฐอเมริกา

ประเด็นที่เกี่ยวกับเด็กที่ถือเป็นคดีลักพาตัวเด็กตามอนุสัญญากรุงเฮก นั่นคือการลักพาตัวเด็กไปสหรัฐอเมริกาจากประเทศที่ร่วมเป็นสมาชิกภายใต้อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการลักพาตัวเด็กข้ามชาติในทางแพ่ง และประเด็นนี้ยังช่วยในเรื่องการลักพาตัวจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก ถึงแม้ว่าในคดีแบบนี้จะมีข้อจำกัดมาก แต่ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ซึ่งลูกถูกนำตัวไปจากสหรัฐอเมริกาโดยฝ่าฝืนสิทธิดูแลโดยชอบธรรมของพ่อแม่ ประเด็นเกี่ยวกับเด็กดังกล่าว เราจะช่วยให้คุณหาเด็กเจอในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

คดีลักพาตัวตามอนุสัญญากรุงเฮก

การให้บริการของสำนักงาน รับผิดชอบประเด็นเกี่ยวกับเด็กเป็นไปตามคดีลักพาตัวรวมทั้ง

–          การรับคำขอสำหรับการกลับคืนหรือสิทธิในการใช้โดยผู้ร่างคำขอชาวต่างชาติ

–          การช่วยเหลือหลังจากที่พ่อแม่ของเด็กย้ายไปที่สหรัฐอเมริกา

–          การพยายามของอาสาสมัครในการเอาเด็กกลับคืนมาหรือโอกาสที่จะได้เด็กคืนมาเท่าที่เป็นไปได้

–          การช่วยเหลือหลังจากพ่อแม่ได้รับคำปรึกษาจากทนายความ รวมถึงทนายความคดีมรดกที่ทำงานโดยปราศจากค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมที่ลดลงสำหรับพ่อแม่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ

–          การช่วยเหลือให้เด็กกลับสู่ภูมิลำเนาที่ต่างประเทศได้อย่างปลอดภัย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่สำนักกฎหมายของเรา

ชนินาฎ แอนด์ ลีดส์

ให้คำปรึกษาและรับทำคดีอำนาจในการปกครองดูแลบุตรและคดีเกี่ยวกับครอบครัว

คดีลักพาตัวโดยไม่ใช่กรณีตามอนุสัญญากรุงเฮก

ถ้าคุณเป็นพ่อแม่เด็กซึ่งถูกลักพาตัวไปสหรัฐอเมริกาจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ภายใต้อนุสัญญากรุงเฮก อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการลักพาตัวเด็กไม่สามารถนำมาใช้กับกรณีที่เกิดขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตามสำนักงานของเราสามารถจัดหาความช่วยเหลือบางส่วนให้ได้ โดยบริการนั้นคือ

–          การรับคำขอร้องเพื่อการช่วยเหลือจากสถานทูตต่างชาติในสหรัฐอเมริกาหรือจากพ่อแม่ของเด็กโดยตรง

–          การให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ภายในสหรัฐอเมริกา

–          อ้างอิงตามที่ครอบครัวต้องการเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามคำร้องขอ

–          จัดเตรียมข้อมูลตามเว็บไซต์เกี่ยวกับแหล่งที่มาของกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในสหรัฐอเมริกา

นอกจากนั้น พวกเรายังอ้างอิงกับพ่อแม่ถึงแหล่งที่มาที่มีความน่าเชื่อถือ ดังเช่นจาก

– สถานทูตในสหรัฐอเมริกา : บ่อยครั้งที่สถานทูตของประเทศที่เด็กถูกลักพาตัวมาสามารถจัดหาทนายความหรือตามตัวเด็กในสหรัฐอเมริกาให้

– การบังคับใช้ตามกฎหมาย : องค์กรตำรวจสากลเป็นองค์กรตำรวจนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยสมาชิก187ประเทศ ถ้าลูกของคุณถูกลักพาตัวจากประเทศที่เป็นสมาชิกองค์กรตำรวจสากล การปรึกษาให้เป็นไปตามการบังคับใช้กฎหมายในประเทศที่ซึ่งเด็กถูกนำตัวมาซึ่งขอความช่วยเหลือในการค้นหาโดยตำรวจสากลตามประกาศการตามหาเด็กหาย โดยพื้นฐานของประกาศและการลักพาตัวเด็กตามศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมแห่งชาติ การบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐอเมริกาสามารถช่วยในเรื่องการตามหาตัวเด็ก การบังคับใช้กฎหมายในประเทศที่เด็กถูกลักพาตัวไปสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจถ้าพ่อแม่ซึ่งนำลูกไปสหรัฐอเมริกาละเมิดกฎหมายของประเทศคุณ

– ศูนย์ป้องกันการละเมิดสิทธิเยาวชนแห่งชาติโดยกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา (NCMEC) : NCMEC คือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือแก่คุณได้ ติดต่อได้ที่เว็บไซต์NCMEC หรือโทร1800

– ทนายความ : ขึ้นอยู่กับการร้องขอ สำนักงานของเราสามารถจัดหารายการค่าธรรมเนียมทนายความในพื้นที่ที่เด็กอยู่ได้ รวมถึงถ้าคุณได้รับสิทธิการเลี้ยงดูเด็กตามคำสั่งในประเทศคุณ คุณสามารถนำการบังคับการให้เป็นไปตามคำสั่งในสหรัฐอเมริกา ภายใต้รูปแบบคำสั่งของศาลในเรื่องสิทธิการเลี้ยงดูและกฎหมายว่าด้วยการบังคับใช้

Speak Your Mind

*