June 20, 2024

การยื่นเอกสารการหย่าในจีนที่เพิ่มขึ้น

การยื่นเอกสารหย่าในจีนมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นที่ประหลาดใจว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เมื่อมองดูการยื่นเอกสารหย่าเปรียบเทียบกับกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินใหม่ ซึ่งดูเหมือนว่า2เรื่องนี้จะไม่สัมพันธ์กันแต่หากลองมองดูข้อบังคับของภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ทำให้เกิดช่องโหว่ของกฎหมาย ซึ่งยกเว้นให้ผู้ที่หย่าร้างโดยเฉพาะคู่สมรสที่มีบ้าน2หลังถ้ายื่นเอกสารหย่า คู่สมรสต่างฝ่ายต่างสามารถเรียกร้องบ้าน1หลังเป็นของตนได้และพวกเขาต้องจ่ายค่าภาษีถ้าเป็นเจ้าของบ้านหลังที่2 (ถ้าบ้านถูกขาย)ดังนั้นคู่สมรสในจีนจึงต้องยื่นหย่า หรือขายบ้านหลังที่2และค่อยแต่งงานกันใหม่

ศูนย์การจดทะเบียนหย่าในจาเป่ยได้บันทึกการหย่าในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามที่วงการธุรกิจภายใน ศูนย์เห็นว่า 250คนคนที่เป็นโสด จากเดิม 60-70คน

ที่น่าสนใจ คู่สมรสบางคนซึ่งยื่นหย่าตามความต้องการจริงๆ ระบุไว้ชัดเจนว่าพวกเขาต้องการเรียกร้องการยกเว้นภาษี ซึ่งเป็นแนวทางตามที่ปรากฏชัดในสังคมจีนปัจจุบัน ในปี2011คู่สมรสจีนที่ต้องการหย่ามีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการห้ามจำนองบ้านหลังที่3

รายการความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ และสภาพการแต่งงานที่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวจึงมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเอง

สำนักกฏหมาย

ชนินาฏ แอนด์ ลีดส์

มีทนายผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติและชาวไทยที่มีปัญหาต้องการหย่าร้าง

Speak Your Mind

*